O nama

Cochrane Bosna i Hercegovina je službeno osnovan 12. svibnja 2018. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilištu u Mostaru kao podružnica Cochrane Hrvatska.

Cochrane je globalna neovisna mreža profesionalnih zdravstvenih djelatnika, znanstvenika, pacijenata, skrbnika i ljudi zainteresiranih za zdravlje, okupljenih oko jednog zajedničkog cilja: izrada i diseminacija Cochrane sustavnih pregleda.

Cochrane sustavni pregledni članci su znanstvena izvješća u kojima su sva postojeća objavljena primarna istraživanja vezana za ljudsko zdravlje prikupljena, kritički analizirana i sintetizirana, a zatim recenzirana. Sustavni pregledi randomiziranih kontroliranih pokusa ključni su u primjeni medicine utemeljene na dokazima.

Cochrane je neprofitna organizacija s više od 37.000 suradnika u više od 130 zemalja koji rade zajedno kako bi pripremili pouzdane i pristupačne informacije o zdravlju u obliku Cochrane sustavnih preglednih članaka bez ikakvog utjecaja komercijalnih sponzora i sukoba interesa. Rad od Cochrane je priznat kao međunarodni zlatni standard za visokokvalitetne, pouzdane informacije.

Inicijativu za osnivanje Cochrane podružnice u Bosni i Hercegovini potaknuo je Cochrane tim iz Hrvatske, a svesrdno su podržali i potpomogli dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Milenko Bevanda i ostale mnogobrojne zdravstvene institucije u Bosni i Hercegovini. Kroz mentorstvo, metodološku podršku i nadzor Cochrane Hrvatska će koordinirati i voditi Cochrane Bosna i Hercegovina.

Cilj Cochrane Bosna i Hercegovina je omogućiti zdravstvenim djelatnicima, pacijentima i ostalim korisnicima zdravstvenih odluka pristup jasnim i kvalitetnim informacijama o zdravstvenim intervencijama te stvoriti temelj za donošenje dobro informiranih odluka u zdravstvu, ali i za oblikovanje smjernica za kliničku praksu i kreiranje politike zdravstvene zaštite. 

Cochrane Bosna i Hercegovina planira svoje ciljeve ostvariti kroz prijevode sažetaka sustavnih pregleda na jednostavnom jeziku za opću populaciju, izradu edukativnih i promotivnih materijala o medicini utemeljenoj na dokazima, sudjelovanje u izradi sustavnih pregleda, edukaciji kroz predavanja i radionice za pacijente i zdravstvene djelatnike, edukaciju Cochrane članova/volontera kroz sudjelovanje na međunarodnim sastancima i skupovima.

Tim Cochrane Bosna i Hercegovina zasada čine: Filipa Markotić, Jelena Todorović Barbuscia, Svjetlana Grgić, Mersiha Mahmić-Kaknjo, Meldijana Omerbegović, Vajdana Tomić, Josip Šimić, Ana Ćuk, Nikolina Penava, Aida Kulo Ćesić, Jasna Kusturica, Ivanka Mikulić, Hadžić Elida, Alma Azderović, Gordana Berić Jozić, Senad Hasangić, Dragana Bojinović Rodić, Frane Grubišić, Matija Mikulić-Kajić, Vinka Mikulić, Snježana Novaković Bursać, Nermin Salkić, Ana-Marija Sulić, Nataša Tomić, Ivan Bagarić, Marija Musa.

Članovi Savjetodavnog odbora Cochrane Bosna i Hercegovina su: Katarina Vukojević (predsjednica), Milenko Bevanda, Ahmed Novo, Ranko Škrbić, Enver Zerem, Boris Jelavić, Ana Marušić, Vlatka Martinović, Violeta Šoljić i Ivan Ćavar.

U organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilište u Sarajevu i Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, 12. listopada 2015. Godine, održan je prvi Bosanskohercegovački Cochrane simpozij sa temom „Budućnost Cochrane-a i medicine zasnovane na dokazima u Bosni i Hercegovini“. Uz domaće i međunarodne predavače sudjelovale su aktivno i Mersiha Mahmić-Kaknjo i Filipa Markotić.

Dana 07. lipnja 2017. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilište u Mostaru je održan prvi sastanak na kojem su okupljeni zainteresirani za osnivanje Cochrane Bosna i Hercegovina. Sastanak su bili prisutni: Mersiha Mahmić-Kaknjo, Katarina Vukojević, Marija Musa, Ana Ćuk, Ivanka Mikulić, Svjetlana Grgić, Jelena Todorović Barbuscia i Filipa Markotić.

Veliki dio tima Cochrane Bosna i Hercegovina uključio se u projekt Cochrane Hrvatska za volontersko prevođenje jednostavnih sažetaka Cochrane sustavnih pregleda na hrvatski jezik. Naš tim planira nastaviti sudjelovati u tom projektu te također izraditi prijevode jednostavnih sažetaka Cochrane sustavnih pregleda i na preostala dva službena jezika Bosne i Hercegovine: srpski i bosanski.

Mersiha Mahmić-Kaknjo je aktivna u projektu Cochrane Družina (Cochrane Crowd) gdje se bave procjenom istraživanja i bila je proglašena najuspješnijim članom u svijetu.

Voditeljica Cochrane Bosna i Hercegovina, Filipa Markotić, je prva iz Bosne i Hercegovine koja je sudjelovala u izradi Cochrane sustavnog pregleda: „Korisni i štetni učinci celekoksiba za liječenje osteoartritisa“. Nekoliko dana kasnije objavljen je Cochrane sustavni pregled: „Korisni i štetni učinci celekoksiba za liječenje reumatoidnog artritisa“ u čijoj izradi je sudjelovao Mahir Fidahić iz Tuzle. Prof. dr. sc. Livia Puljak iz Cochrane Hrvatska je bila ključna osoba u izradi ta oba Cochrane sustavna pregleda te su zahvaljujući njoj Filipa Markotić i Mahir Fidahić bili dio njenog tima.