Cochrane knjižnica

Najvažniji proizvod Cochranea  je Cochraneova baza sustavnih preglednih članaka (The Cochrane Database of Systematic Reviews, CDSR), koja se objavljuje kao dio Cochraneove knjižnice. U bazi se trenutno nalazi oko 7400 Cochraneovih sustavnih preglednih članaka i gotovo 2500 protokola za članke koji su u postupku izrade.

Pored toga, Cochraneova knjižnica obuhvaća još pet baza podataka koje se mogu pretraživati zajedno ili pojedinačno:

·        The Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)

·        The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

·        The Cochrane Methodology Register

·        The NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)

·        Health Technology Assessment Database (HTA)

Svake se godine u bazi Journal Citation Reports prati i izračunava čimbenik utjecaja (impact factor) za Cochrane Database of Systematic Reviews. Posljednji, za 2016. godinu, iznosi 6,124 i svrstava je među najbolje časopise u kategoriji Medicine, General and Internal.

Proizvodi iz Cochraneove knjižnice

·        Audio-sažetci odabranih Cochraneovih sustavnih pregleda

·        Cochraneov časopisni klub - Slobodno dostupna mjesečna publikacija koja predstavlja nedavno objavljene sustavne pregledne članke u Cochraneovoj knjižnici, popraćene relevantnim informacijama, podcastom koji objašnjava ključne elemente, pitanjima za raspravu te slajdovima u PowerPointu koji se mogu slobodno preuzeti. Namijenjen je edukatorima, istraživačima i kliničarima.

·        Cochranovi sažetci - Sažetci sustavnih preglednih članaka napisani jednostavnim jezikom mogu se pregledavati po temi i naslovu.

Upoznavanje s Cochraneovom knjižnicom:

·        Introductory Guide by the Australasian Cochrane Centre

E-moduli za samostalno učenje:

·        The Cochrane Library - an introduction

·        Tips on Advanced and MESH searching

·        Setting up Saved Searches and e-mail Alerts

·        Quick Reference Guide (12 MB)

 

 

Bosna i Hercegovina ima besplatan pristup Cochrane knjižnici.

 

Tekst preuzet sa stranica Cochrane Hrvatska.

https://croatia.cochrane.org/hr