Kontakti

Cochrane Bosna i Hercegovina

Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru

Kralja Petra Krešimira IV bb

88 000 Mostar

Bosna i Hercegovina

e-mail: cochrane-bh@mef.sum.ba