POZVANO PREDAVANJE COCHRANEA BIH NA STRUČNOM SKUPU 5. KONGRESU INFEKTOLOGA I 2. KONGRESU MIKROBIOLOGA KOJE SE ODRŽAO U TUZLI OD 19. - 22. 09. 2019

Kolega dr. sc. Mahir Fidahić ispred Cochrane BH je imao priliku po prvi put u vidu pozvanog predavanja predstaviti rad i aktivnosti Cochranea u BiH na stručnom skupu 5. kongresu infektologa i 2. kongresu mikrobiologa koje se održao u Tuzli od 19. - 22. 09. 2019. te steći simpatizere među kolegama infektolozima i mikrobiolozima.