POZVANA PREDAVANJA O „MEDICINI UTEMELJENOJ NA DOKAZIMA“ ISPRED COCHRANE BIH NA AKAZ RADIONICAMA.

Doc. dr. sc. Filipa Markotić i dr. sc. Mahir Fidahić su u tri navrata tijekom 2018/19 godine sudjelovali na edukativnim radionicama AKAZ-a (Agencija za akreditaciju u zdravstvu) u vidu pozvanog predavanja o „Medicini utemeljenoj na dokazima“ ispred Cochrane BiH.